Loading

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

KING FOX cam kết thực hiện các thỏa thuận đã ký kết với khách hàng và đảm bảo cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể trong khả năng nguồn lực của chúng tôi. Khách hàng sẽ được hưởng các quyền lợi như đã cam kết trong các hợp đồng hoặc thỏa thuận dịch vụ và các ưu đãi khác liên quan đến dịch vụ được cung cấp. Đồng thời, khách hàng sẽ được hỗ trợ, hướng dẫn tham gia dịch vụ và giải quyết khó khăn, sự cố đối với các dịch vụ mà KING FOX cung cấp.

Tuy nhiên, do đặc thù của dịch vụ trên mạng liên quan đến nhiều đối tác, nhiều nhà cung cấp dịch vụ, nhiều hệ thống khác nhau từ phần cứng thiết bị đến phần mềm hệ thống, phần mềm chuyên dụng hoặc phần mềm do khách hàng giao cho KING FOX và có thể bị vô tình hoặc cố ý can thiệp bởi những người sử dụng khác ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, vì vậy, khách hàng phải cam kết chấp nhận và tuân thủ theo đúng các điểu khoản dịch vụ dưới đây. Và mối quan hệ giữa khách hàng và KING FOX sẽ được điều chỉnh bởi hệ thống pháp luật Việt Nam.

Điều 1. Quy định sử dụng chung

Là các quy định liên quan đến việc sử dụng dịch vụ trên kingfox.vn. Người dùng khi đăng ký và sau khi đi đăng ký đều phải tuân thủ những quy định này.

Điều 2. Về việc thay đổi Quy định

KING FOX có thể thay đổi quy định theo các chính sách mới của công ty phù hợp với tình hình phát triển, lợi ích của khách hàng. Khi có thay đổi, thông tin sẽ được đăng tải một phiên bản lên kingfox.vn, phiên bản sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm được đăng công khai trên website. Sau khi quy định thay đổi, nếu thành viên sử dụng kingfox.vn, chúng tôi xem như thành viên đó đã chấp nhận tất cả các quy định mới.

Điều 3. Sử dụng dịch vụ

Khách hàng khi đăng ký tài khoản và khởi tạo website trên kingfox.vn được mặc định là người đã đăng ký sử dụng dịch vụ theo quy định của KING FOX và được KING FOX chấp nhận sự đăng ký đó.

Điều 4. Quản lý thông tin

Sau khi bàn giao các thông số quản trị dịch vụ cho người dùng, KING FOX sẽ không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác của những thông tin từ website mà người dùng đang sở hữu hoặc/và quản trị. KING FOX không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường cho người dùng và bên thứ ba đối với các thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp, vô ý hoặc cố ý, các thiệt hại về lợi nhuận, doanh thu, uy tín phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của KING FOX.

Điều 5. Tạm ngưng và cung cấp dịch vụ

Kingfox.vn có quyền ngưng cung cấp dịch vụ mà không hoàn lại bất kỳ một chi phí nào trong các trường hợp sau:

  • Người dùng sử dụng website vào bất kỳ mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam, đặt biệc về vấn đề bản quyền phần mềm, giai điệu, bài viết đã được đăng ký sở hữu bản quyền,…
  • Người dùng gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp, đe doạ, lừa dối, gây thù hằn, xuyên tạc, xúc phạm,… hay các hình thức khác bị pháp luật Việt Nam ngăn cấm dưới bất kỳ cách thức nào.
  • Người dùng lưu trữ, truyền bá các dữ liệu nào mà cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội; hoặc các dữ liệu mang tính vi phạm luật sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kỳ quyền sỡ hữu trí tuệ hoặc các quyền hạn của bất kỳ cá nhân nào.
  • Người dùng sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc gây trở ngại cho quá trình hoạt động, gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ. Người dùng sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc gây trở ngại cho quá trình hoạt động, gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ.
  • Người dùng sử dụng website hoặc tài khoản của mình để xâm nhập trái phép vào website khác hoặc gây ảnh hưởng đến khách hàng khác của KING FOX.
  • Người dùng sử dụng website để phá hoại một website khác.
  • Người dùng không thanh toán các chi phí đúng hạn.
  • Người dùng đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Điều 6. Quản lý tài khoản quản trị

Người dùng phải tự giữ bảo mật an toàn các thông tin nhận biết, mật khẩu hay những thông tin cá nhân bảo mật khác liên quan đến tài khoản cá nhân của mình tránh khỏi sự xâm nhập của những yếu tố nguy hiểm từ bên ngoài. Đồng thời, phải lập tức thông báo ngay cho KING FOX khi phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của mình hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, đánh cắp hoặc để lộ các thông tin về mật khẩu và các thông tin bảo mật khác liên quan.

Điều 7. Về việc sử dụng email

Người dùng phải tự chịu trách nhiệm về nội dung các email được gửi đi từ hộp thư trong tài khoản của mình.

Điều 8. Quy định về chân trang của website

Các website mà KING FOX hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng đều được xác nhận bởi dòng chữ "Cung cấp bởi KING FOX" có gắn link về trang chủ kingfox.vn tại vị trí chân trang của website. Điều này giúp xác nhận trách nhiệm của KING FOX cũng như đảm bảo quyền lợi sử dụng của khách hàng với các dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng đối với website.

Điều 9. Trách nhiệm của KING FOX khi ngưng cung cấp dịch vụ

Kingfox.vn sẽ hoàn lại tiền trong trường hợp không cung cấp dịch vụ vì lý do ngưng hoạt động.

Điều 10. Giải quyết tranh chấp, áp dụng luật

Trong quá trình sử dụng nếu xảy ra tranh chấp giữa người sử dụng và KING FOX, hai bên sẽ tiến hành đàm phán hòa giải với tinh thần hữu nghị trước. Trong trường hợp không giải quyết được bằng hòa giải thì sẽ đưa ra toà án kinh tế TP.HCM giải quyết.

Hotline: (+84) 93 4042 422
Zalo: (+84) 93 4042 422 SMS: (+84) 93 4042 422