Loading

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi rất tôn trọng sự riêng tư và bảo mật của khách hàng, do đó, KING FOX cam kết bảo vệ an toàn những thông tin cá nhân của khách hàng không lọt vào tay bên thứ ba. Trong tài liệu này, khái niệm "thông tin cá nhân" được hiểu là: Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email hoặc bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà khách hàng cung cấp, hoặc bất kỳ thông tin nào về khách hàng được thu thập theo luật định hiện hành. Khi khách hàng truy cập và sử dụng trang web (bao gồm cả việc đăng ký dịch vụ trực tuyến), chúng tôi hiểu rằng khách hàng hoàn toàn đồng ý với những điều khoản của chính sách này.

Tuy nhiên, một số thông tin thu thập từ khách hàng và về khách hàng sẽ được sử dụng để hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi với khách hàng. Những thông tin chúng tôi thu thập sẽ không được chia sẻ, bán hoặc cho thuê với bất kỳ bên thứ ba nào, ngoại trừ một số trường hợp sau đây:

  • Để điều tra hoặc ngăn chặn các hoạt động trái pháp luật, các tình huống gây nguy hiểm tính mạng cho người khác, hoặc nghi ngờ gian lận theo yêu cầu của pháp luật.
  • Khách hàng yêu cầu hoặc cho phép KING FOX chia sẻ thông tin của khách hàng với một bên khác. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng bằng email hoặc hình thức liên hệ khác thuận tiện cho khách hàng về việc trên.

Bảng nội dung chính sách bảo mật và điều khoản này được cung cấp cho khách hàng vì lợi ích của khách hàng và không có bất kỳ ràng buộc pháp lý nào. Xin vui lòng đọc Chính Sách Bảo Mật Và Điều Khoản Dịch Vụ một cách toàn diện để nắm rõ.

CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

Tất cả nội dung hiển thị trên website mà khách hàng có thể nhìn thấy nhằm phục vụ nhu cầu thông tin của khách hàng và giúp khách hàng lựa chọn dịch vụ phù hợp nhất. Vì thế, khách hàng được sử dụng trang web mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Tuy nhiên, trong một số trường hợp liên quan đến việc đăng ký thông tin tư vấn, hỏi đáp, sử dụng dịch vụ, chúng tôi sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân theo quy định của Nhà nước về việc quản lý chủ thể tên miền.

Các thông tin cá nhân được cung cấp nằm trong phạm vi thông tin công khai của chủ thể và thông tin doanh nghiệp, không bao gồm các thông tin riêng tư và các thông tin bí mật (như thông tin thẻ tín dụng, cuộc sống riêng tư).

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Khi khách hàng cung cấp các thông tin cần thiết, chúng tôi sẽ sử dụng chúng để đáp ứng yêu cầu của khách hàng, hoặc chúng tôi có thể liên lạc với khách hàng qua email, tin nhắn, điện thoại hoặc thư từ; và tuân theo luật định hiện hành, sử dụng các phương tiện trên để giới thiệu đến khách hàng những sản phẩm, dịch vụ hay chương trình khuyến mãi mới từ KING FOX.

Khi cung cấp thông tin cho chúng tôi qua trang web này, khách hàng hiểu rõ và chấp thuận việc thu thập, sử dụng và tiết lộ những thông tin cá nhân nêu trên cho một số mục đích được quy định trong trang này.

Khách hàng cũng hiểu và đồng ý rằng các thông tin cung cấp có thể được sử dụng cho các cơ quan chức năng theo yêu cầu của luật định mà không cần phải báo trước. Trình tự và thủ tục cung cấp thông tin của chúng tôi được thực hiện đúng theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Khách hàng hoàn toàn đồng ý và chấp thuận rằng những thông tin cá nhân khách hàng cung cấp khi sử dụng website có thể được lưu trữ tại trụ sở hay chi nhánh của KING FOX, có thể được lưu trữ tại một số máy chủ hiện có hay chưa biết trước cho mục đích vận hành và phát triển website cũng như các dịch vụ của KING FOX trong và sau thời gian đăng ký.

Nếu khách hàng yêu cầu một sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc gởi thư phản hồi lên website, chúng tôi có thể liên hệ với khách hàng để có những thông tin bổ sung cần thiết cho việc xử lý hoặc hoàn thành yêu cầu của khách hàng. KING FOX cam kết bảo vệ sự riêng tư của khách hàng, không mua bán thông tin cá nhân của khách hàng cho các công ty khác vì các mục đích khuyến mãi, ngoại trừ các trường hợp bắt buộc theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. CUNG CẤP CHO CÁC ĐƠN VỊ KHÁC

Chúng tôi có thể sử dụng một số đơn vị khác để cung cấp sản phẩm hay dịch vụ cho khách hàng. Chúng tôi cũng cần trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng đến các đơn vị này để họ hoàn thành yêu cầu của khách hàng. Những đơn vị này cũng không được phép sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng cho các mục đích khác và chúng tôi đồng thời yêu cầu họ tuân theo quy định bảo mật khi tiến hành cung cấp dịch vụ.

5. GHI NHẬN THÔNG TIN TRÌNH DUYỆT

Đôi khi, thông tin có thể được đưa vào máy tính của khách hàng để giúp chúng tôi nâng cấp trang web hay cải thiện chất lượng dịch vụ cho khách hàng. Những thông tin này thường được biết đến dưới dạng các "cookies" mà nhiều website hiện cũng đang sử dụng. "Cookies" được định nghĩa là những mẩu thông tin lưu trữ trong đĩa cứng hay trình duyệt trên máy tính của khách hàng, không phải trên website, chúng sẽ cho phép thu thập một số thông tin về máy tính của khách hàng như địa chỉ IP, hệ điều hành, chế độ trình duyệt và địa chỉ của các trang web liên quan. Nếu khách hàng không muốn nhận các cookies này, hoặc muốn được thông báo khi các cookies này được đặt vào, khách hàng có thể cài đặt chế độ trình duyệt của khách hàng thực hiện điều này nếu trình duyệt của khách hàng hỗ trợ.

Khách hàng vui lòng lưu ý, nếu khách hàng tắt chế độ nhận cookies thì sẽ không thể truy cập hay sử dụng một số tiện ích trên website mà không được xác định trước. KING FOX không cố ý hạn chế việc sử dụng của khách hàng trong tình huống này, đây chỉ là giới hạn trong việc lập trình và xây dựng website.

6. SỰ AN TOÀN

Khi tiến hành lập trình website, KING FOX có thể đặt những luật định hợp lý mang tính thương mại để ngăn chặn hành vi truy cập bất hợp pháp và việc sử dụng không thích đáng các thông tin cá nhân của khách hàng đã gửi cho KING FOX thông qua việc sử dụng website này. Nếu website này hỗ trợ việc giao dịch trực tuyến, nó sẽ được áp dụng một tiêu chuẩn công nghệ được gọi là SSL (Secure Sockets Layer), để bảo vệ tính bảo mật và an toàn trên đường truyền dữ liệu.

Vì luôn có những rủi ro liên quan đến vấn đề cung cấp dữ liệu cá nhân, cho dù là cung cấp trực tiếp, qua điện thoại hay qua mạng internet, hay qua các phương tiện kỹ thuật khác; và không có hệ thống kỹ thuật nào an toàn tuyệt đối hay chống được tất cả các "hacker" và "tamper" (người xâm nhập trái phép để lục lọi thông tin), KING FOX luôn nỗ lực tiến hành những biện pháp đề phòng thích hợp đối với từng đặc tính của thông tin để ngăn chặn và giảm thiểu tối đa các rủi ro có thể khi khách hàng sử dụng trang web này.

7. THÔNG TIN QUA EMAIL

Khi khách hàng đăng ký dịch vụ, địa chỉ email của khách hàng cung cấp sẽ dùng làm công cụ trao đổi thông tin với khách hàng. Trước hết khách hàng hãy chắc rằng khách hàng cung cấp địa chỉ email hữu dụng đối với khách hàng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.

Chúng tôi có thể gởi những thông tin bí mật qua email hay tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ của khách hàng. Trong trường hợp khách hàng không còn sử dụng email đã cung cấp, khách hàng phải báo cho chúng tôi để về việc thay đổi này.

Để bảo vệ khách hàng, KING FOX có thể tạm thời ngưng tiếp nhận yêu cầu qua email khách hàng đã cung cấp nếu nhận thấy có sự gian lận hoặc thông tin bất thường – cho đến khi chúng tôi liên hệ được với khách hàng để xác nhận.

8. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN CÁ NHÂN

KING FOX sẽ chủ động hoặc theo yêu cầu của khách hàng sẽ bổ sung, hiệu chỉnh hay tẩy xóa các dữ liệu thông tin cá nhân không chính xác, không đầy đủ hoặc không cập nhật khi khách hàng còn liên kết với hoạt động của chúng tôi.

9. ĐỐI TƯỢNG "TRẺ VỊ THÀNH NIÊN"

KING FOX từ chối phục vụ cá nhân còn ở độ tuổi Trẻ Vị Thành Niên (do luật pháp địa phương mà khách hàng cư ngụ quy định) không được quyền mua hay tìm cách sử dụng dựa trên điều lệ hợp pháp khác trên trang web này nếu không có sự chấp thuận từ ba/mẹ hay người giám hộ hợp pháp, trừ khi luật pháp địa phương có áp dụng hay cho phép.

10. CÁC ĐƯỜNG LIÊN KẾT NGOÀI WEBSITE

Website này có thể chứa các đường liên kết đến các website khác được đặt vào nhằm mục đích giới thiệu hoặc bổ sung thông tin liên quan để khách hàng tham khảo. KING FOX không chịu trách nhiệm về nội dung hay các hành vi của bất kỳ website nào khác ngoại trừ website này.

11. VIỆC THAY ĐỔI QUY ĐỊNH

KING FOX có thể thay đổi quy định này một cách không thường xuyên, bao gồm việc bổ sung, loại bỏ một phần nội dung hoặc tạm ngưng website mà không cần báo trước. Tuy nhiên, nếu quy định này được thay đổi theo hướng có thể gây bất lợi cho khách hàng, KING FOX sẽ cố gắng thông báo về sự thay đổi qua email khách hàng đã cung cấp hoặc ngay trên trang chủ.

12. ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Mọi vấn đề liên quan đến bảo mật thông tin được thực hiện và cam kết bởi KING FOX tại các địa chỉ thông báo chính thức trên website kingfox.vn này.

Hotline: (+84) 93 4042 422
Zalo: (+84) 93 4042 422 SMS: (+84) 93 4042 422